Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PLESNÍK, Pavol. Valorizácia kultúrneho dedičstva pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 15-21.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0