Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 713-718 online. KEGA 017EU-4/2015.
    článok

    článok