Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠULEK, Rastislav - LICHÝ, Ján. Use of the game theory for analysis of forest enterprise managemnent in timber market under conditions of information asymmetry. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 973-977 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0