Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GAJDOVÁ, Karin. Regionální disparity dle vybraných ukazatelů z pohledu podniků v Česko-Polském pohraničí. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 338-347.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0