Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MESZÁROŠOVÁ, Zuzana - LEVICKÝ, Michal. Cestovný ruch ako prostriedok na podporu rozvoja euroregiónov na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 105-110.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0