Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HERČKO, Jozef - MICHALÍKOVÁ, Miriama. Technológie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 34-38.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0