Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ONDRIAŠ, Juraj. Vesmírny program ako zložka mäkkej moci Číny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 62-69 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0