Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. POBUDOVÁ, Daniela. Číslo, ktoré nás zaujalo 0,7%. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 28 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0