Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BLANÁR, František. Eurostudent : ciele a zameranie medzinárodného výskumného projektu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 2, s. 3-17.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0