Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DRABIKOVÁ, Elena. Určenie hodnoty podniku s dôrazom na trhovú koncepciu. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 14-19 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0