Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Optimalizácie dane z príjmov odpočtom daňovej straty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 7-14.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0