Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FIFIKOVÁ, Dominika. Jazyk v politike a diplomacii: kompetencie tlmočníka na diplomatickej misii. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 412-420.
    článok

    článok