Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TÓTHOVÁ, Alena. Analýza prostredia pre potreby finančného manažmentu podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 160-172. VEGA 1/0066/17.
    článok

    článok