Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ONDRUŠOVÁ, Lucia - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Subjekty verejného záujmu v kontexte právnej úpravy účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 81-90 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0