Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MEGYESIOVÁ, Silvia - ZÁVADSKÝ, Cyril. Výdavky na zdravotníctvo v krajinách OECD. In Veda a výskum v univerzitnej praxi. Medzinárodný vedecký workshop. Veda a výskum v univerzitnej praxi : zborník z medzinárodného vedeckého workshopu konaného v dňoch 5.9.2017 - 7.9.2017 v Levočskej doline. - Košice : Human Retail Akadémia, 2017. ISBN 978-80-972757-0-9, s. 37-41 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0