Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BLANÁR, František. Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl v roku 2016. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 3, s. 52-66.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0