Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUFELOVÁ, Iveta. Transferové oceňovanie ako súčasť rozhodovania o cenách. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 355-362 CD-ROM. VEGA 17-116-00.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0