Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LISÝ, Ján. Efektívnosť fiškálnej politiky: štandardné nástroje – model a realita. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
    článok

    článok