Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VESELOVSKÁ, Lenka. Aplikácia teórie hier v rozhodovaní. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2017. ISSN 1338-435X, 2017, roč. 7, č. 3, s. 40-48.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0