Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KURUCZ, Milan. Znižovanie nerovnosti medzi krajinami a medzinárodné organizácie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 72-79.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0