Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GODA, Samuel. Ukraine and Republic of Moldova - Borders in Conflict Zones. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 328-336 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0