Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZARYSZOVÁ, Petra. Modelling and Performance Assessment of the Invention Process in Slovak Small and Medium-Sized Enterprises. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 54.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0