Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Summary of Regularities and Irregularities of the Abbreviatory Processes in the EU Corpora. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 104-113 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0