Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠVARDOVÁ, Viktória. Participation of V4 Countries in Global Value Chains. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 199-210.
    článok

    článok