Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MANDŽÁK, Peter. Transparentný rozpočet – most medzi štátom a občanmi? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 3-6 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0