Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DOVÁĽOVÁ, Gabriela et al. Analysis of the Impact of the CETA Trade Agreement between the EU and Canada on the Slovak Economy. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. VEGA 2/0109/16, ITMS 26240120032.
    článok

    článok