Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 44-47.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0