Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Účtovanie nájomného v obecných nájomných bytoch. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 9, s. 12-16.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0