Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spatial Spillovers Across the EU Regions: Quantification and Sensitivity Analysis Based on the Spatial Econometric Approach. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 439-446 online. VEGA 1/0248/17.
    článok

    článok