Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. NEKOLOVÁ, Veronika et al. Inovácia kategórie produktu "Cestovanie" v obchodnej firme. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 120-126 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0