Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČERNOTA, Mikuláš. Body zlomu (Tipping Points) a lesné ekosystémy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 57-63 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0