Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov a výrobcov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 86-94.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0