Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zjednodušenie pravidiel pôvodu v Dohode EÚ – Jordánsko – vplyv na vzájomné zahraničnoobchodné vzťahy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 277-287. VEGA 1/0546/17.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0