Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. Spoločnosti poskytujúce audítorské služby. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 465-472 online. VEGA 1/0935/16.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0