Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŽELONKOVÁ, Ingrid - KUFELOVÁ, Iveta. Harmonizácia daní z príjmov právnických osôb. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 661-666 online. APVV-16-0499 (50%), VEGA 17-116-00 (50%).
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0