Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOČIŠOVÁ, Lucia et al. Impact of GDPR on banks in Slovakia – marketing approach. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 3, s. 40-51.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0