Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠANDOR, Filip - GURŇÁK, Daniel. Priestorové zameranie zahraničnej politiky SR v období rokov 1993 až 2018. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-27.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0