Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem podnikov v sekcii Stavebníctvo. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 217-229 online.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0