Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ORESKÝ, Milan. Popularita behaviorálnej ekonómie alebo čo spája behaviorálnu ekonómiu a marketing. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 143-156 CD-ROM.
    článok

    článok