Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KNOŠKOVÁ, Dana. Efektívna podpora riadenia logistického reťazca pomocou systémov automatickej identifikácie. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 121-129 CD-ROM.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0