Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II. : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. Recenzenti: Alena Kusá, Martina Minárová, Ladislav Mura. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. 279 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1452-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odznačiť vybrané:   0