Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VLKOVÁ, Eva. Vybrané otázky francúzsko-sovietskych vzťahov v 30. rokoch 20. storočia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 3, s. 29-34 online.
    článok

    článok