Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Koncept smart villages (inteligentných miest) v politikách EÚ. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 221-226 online. EDGE 692413.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0