Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LUKÁČ, Jozef et al. Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl v kontexte PISA 2018, PISA 2015 a OECD : záverečná správa k projektu Mladých vedeckých pracovníkov (MVP) č. I-18-110-00. Recenzenti: Šárka Viliamová, Zuzana Hajduová. Košice, 2019. 24 s. I-18-110-00.