Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Diskriminácia podľa veku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 51-54.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0