Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Úhrada za kúpeľné procedúry strava a ubytovanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 4-5, s. 46-47.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0