Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - OLEXOVÁ, Cecília. Vplyv priamych zahraničných investícií na produktivitu práce domácich podnikov. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 18-23 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0