Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠALAMON, Ivan et al. Banská halda jej vplyv na diverzitu druhov lišajníkov a koncentrácia ťažkých kovov v ich stielkach. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 103-112 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0