Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Komparácia pohľadu samospráv a vysokoškolákov na nakladanie s komunálnym odpadom. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 15-27 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
    článok

    článok