Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. UŠIAK, Jaroslav - JANKOVSKÁ, Petra. Postojová orientácia majoritnej spoločnosti voči migrantom v Európe - prípadová štúdia Slovenskej republiky. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 704-712.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0